Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Gustav’as Holst’as – Marsas, karo nešėjas

  Gustav'as Holst'as sukūrė Op.32 siuitą "Planetos" (The Planets) 1914 - 1916 metais. Kūrinio koncepcija astrologinė. Kūrinio struktūra galimai, pasak Holst'o mokinio Raymond'o Head'o, yra grįsta zodiako ženklų sistema ir juos valdančiomis planetomis, pradedant seką nuo pirmojo ženklo - Avino, kurį valdo Marsas, toliau seka Tauras bei jo valdovė Venera ir t.t., praleidžiant šviesulių ženklus ir valdovus: Saulę, Mėnulį, Liūtą, Vėžį. Kūrinys bando perteikti kiekvienos planetos charakteristiką, emocijas, planetai priskiriamas idėjas. Kūrinio idėjos koncepciją Holst'ui pasiūlė 1913 metais pavasarį Clifford'as Bax'as, kuris ir supažindino Holst'ą su astrologija. Kūrinyje nėra įtraukti šviesuliai (Saulė, Mėnulis), bet yra įtrauktos dvi tolimosios moderniojoje astrologijoje naudojamos planetos - Uranas bei Neptūnas. Kurdamas siuitą "Planetos" Holst'as inspiracijų ieškojo moderniosios astrologijos šalininko Alan'o Leo knygoje "Kas yra horoskopas?" (What is a horoscope?) iš kurios  atsirado ir kūrinio veiksmo dalių paantraštės, kaip kad, ši: Marsas - karo nešėjas.

Šaltiniai:
https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw82963/Gustav-Holst?search=sp&OConly=true&sText=Martha+Stern&rNo=3
http://www.gustavholst.info/compositions/listing.php?work=18
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Planets