Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Gustav’as Holst’as – Uranas, burtininkas

Gustav'as Holst'as - Uranas, burtininkas (Uranus, the Magician) iš siuitos Planetos (The Planets) 1915 metai.

Uranas, pagal moderniosios astrologijos pradininką Alan'ą Leo (pateikiu iš jo veikalo formuotą mintį apie Uraną, kadangi Gustav'as Holst'as kurdamas savo siuitą „Planetos“ sėmėsi planetų charakteristikos ir jų pajautimo iš šio autoriaus veikalų), valdo reiškinius, kurie yra ekscentriški, nenuspėjami, iškilę virš, bet kokios normos, visumos papročio, kurie visiškai išsikristalizavę savo individualųjį ego, todėl tapę nepriklausomais keliautojais tarp dangaus ir žemės, nevaržomi jokių išorinių nuostatų, kuomet pati idėja išeiti už paprotinės ribos tampa svarbesnė už gyvenimą.

Tai štai - burtininkas - nepavaldus savo burtais ir pakilęs virš visumos papročio, žirgliodamas kojomis mirguliuojančiu keliu ir lazdele rankoje mosikuodamas, netikėtai keičia aplinką į nebūtus dalykus.


Šaltiniai:
Alan Leo, Vivian E. Robson Alan Leo's Dictionary of Astrology
http://www.gustavholst.info/compositions/listing.php?work=18
http://www.holstfoundation.org/Gustav.php
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Planets