Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Kas laimės konflikte – Ukraina ar Rusija? Pagal astrologiją.

Įdomu, ar ne?

Dabar dekonstruokime tai:

Pirmas dalykas, žmogus, kuris skelbia, kad atsakys pagal astrologiją tokį klausimą, turi būti baigęs astrologijos mokslus tarptautinių astrologų pripažintuose universitetuose ir/ar pas žinomus ir realiai egzistuojančius pripažintus astrologus. Neužtenka perskaityti vieną astrologinę knygą, ar būti baigusiam „mistinius seniausius kažkokius astrologijos mokslus pas kažkokį dvasinį guru kažkur Indijoje“, kad galėtų profesionaliai interpretuoti karo klausimus.

Pavyzdžiui: dabar nemažai visokio tipo ir išsilavinimo astrologų arba „astrologų“ interpretuoja šį karo įvykį ir dalinasi savo įžvalgomis. Jie dažnai turi savo kanalą, juos seka nemažai žmonių, kadangi jie pačią astrologiją pateikia supaprastinai, populiariai, kuria pramoginį turinį. Karo tema dabar ant bangos, todėl puiki proga susirinkti žiūrovų.

Antras dalykas, reikia būti baigusiam ir ilgai praktikuojančiam konkrečiai  - pasaulinės astrologijos (mundane astrology) šaką, ne  gimimo astrologiją (natal astrology), ne parenkamąją astrologiją (electional astrology). Valandine astrologija (horary astrology) tokius klausimus galima analizuoti, bet tai nėra dažna. Visos šios astrologinės šakos skiriasi viena nuo kitos savo galimybėmis ir technikomis.  Net  vienoje šakoje nėra vienos technikos, jų yra dešimtys, kurias astrologai naudoja pagal savo technikų kompetencijas.

Pavyzdžiui: daugelis astrologų, kurie mėgina interpretuoti karinį konfliktą sudarant brėžinį naudoja Rusijos prezidento gimimo datą, kuri yra pasiekiama internete. Iš tiesų ji kelia didelių abejonių, ar ši tiksli, kadangi Rusijos prezidentas asmeninius duomenimis yra linkęs slėpti. Gimimo datos viešinimas galėtų būti kaip atversta korta žmonėms, kurie moka tuo naudotis. Todėl didelė tikimybė, kad toji data nėra tiksli, todėl ir išvados išvedamos iš jos nebus teisingos.

Trečias dalykas. Ar astrologas turi politinių ir istorinių žinių kompetencijas? Gal yra baigęs istorijos ar politikos mokslus universitete, ar jis nuolatos seka lokalius ir geopolitinius reiškinius, juose puikiai gaudosi, analizuoja, moka apdoroti informaciją, ją supranta, komentuoja ir jau anksčiau komentavo ir interpretavo per astrologijos lęšį?

Pavyzdžiui: žiūrėjau ne vieną užsienio astrologo/ės video aiškinamąją analizę apie Ukrainos ir Rusijos konfliktą. Ne vienas indų astrologas analizavo situaciją neturėdamas istorinių, politinių kompetencijų šiuo konkrečiu atveju, todėl savo žiūrovams nušviesdavo tokią situacija: Ukraina terorizavo rusų pasienyje gyvenančius žmones, todėl rusai eina jų gelbėti. Arba kiti kai kurių valstybių astrologai analizuoja Rusijos prezidento žodžius pažodžiui ir sako, jog nebuvo žadėta užpulti visos Ukrainos, Rusija to nenorėjo, nes taip sakė prezidentas, tolesnius veiksmus Ukraina išprovokavo pati, Rusijos prezidentas yra garbingas karys ir kovoja tik tiek, kiek reikia.
Jeigu nėra tiksliai suprastas situacijos kontekstas, teisingos prognozės galime nesitikėti.

Ketvirtas dalykas. Kokia filosofija astrologas vadovaujasi? Religine? Galbūt ryškios politinės pažiūros?
Būkite atidūs, astrologinių interpretacijų objektyvumui. Jos turi būti kuo objektyvesnės ir atsietos nuo asmeninių astrologų sentimentų. Čia yra puiki terpė manipuliacijai informacija, nes tik maža dalis skaitytojų yra išsilavinę astrologijos temoje ir gali atskirti kas su kuo ir prie ko dera. Todėl pasakyti mistiški žodžiai kaip kad juodasis mėnulis, drakono uodega, energijos, čakros, karma, o jeigu dar sanskritiškų žodelių pridedama - yoga, ashwini, uttara phalguni ir t.t., na tai jau viršūnė, gali atrodyti toks visažinis astrologas, toks sudėtingas, nes nieko nesupratau, ką pasakė, tad tai tikrai turi būti tiesa! Atvirkščiai, astrologas turėtų turėti gebėjimą pats suprasti, pagrįsti ir argumentuoti kiekvieną pasakytą techninį žodį bei savo praktikuojamą sistemą. Jeigu sako – karma, turi pasakyti, ką ji reiškia jo žodyne, nes karma neturi vienos ir tik vienos prasminės reikšmės tradicijose, todėl tai nėra savaime suprantamas terminas, jeigu juodasis mėnulis – kas jis toks, iš kur atsirado, kodėl jį naudoja, kodėl akcentuoja, nes toli gražu ne visi astrologai jį naudoja ir pripažįsta. Jeigu žmogus skelbiasi helenistinės tradicijos astrologijos atstovas, jo astrologinės interpretacijos neturėtų būti valgomos prikandant čakromis ir užgeriant karmomis, nes tai skirtingos tradicijos. Daugelį dalykų turint noro galima paaiškinti žmonėms suprantama kalba neplakant skirtingų kultūrų terminų kokteilio, kurie nėra savaime aiškūs, taip sukuriant miglą.

Pavyzdžiai: lietuviškame astrologijos pasaulyje jau teko matyti „astrologinių analizių“, kuriose Ukraina vadinama agresore, o jos pasienyje yra „biolabs“, kuriose kuriamas dar žiauresnis virusas nei korona, todėl Rusija atvyksta tų taškų išvalyti ir išgelbėti visų. Taip pat jose skatinama skaityti antivalstybinę spaudą, bei duodamos nuorodos į sąmokslinius video. Kalba, kurią naudoja savo astrologinėms prognozėms pagrįsti, yra tokia, kokią apsakiau ketvirtame punkte.

Penktas dalykas. Pasaulietinę astrologiją praktikuojančių astrologų yra mažai, kadangi tai labai sudėtinga sritis, apimanti didžiulius kiekius geopolitinės, istorinės informacijos, kurią reikia mokėti apdoroti ir valdyti, turėti abstraktų mąstymą, įžvalgumą, mokėjimą apibendrinti, sieti, interpretuoti, prognozuoti, būti objektyviam, įvaldžiusiam pasaulinės astrologijos šakos technikas. O be visa to, paprastoji žemiškoji priežastis - daug kasdienio triūso, bet pragyvenimo - nulis, kadangi šiais laikais, pvz., Lietuvoje, nėra paklausos ir už tai kas mėnesį niekas nemokės pinigų. Todėl įvairūs astrologai tik epizodiškai greitomis kai atsiranda poreikis „painterpretuoja“ įvykius, patys toje srityje dažnai nebūdami profesionalais. Tad tokio tipo informaciją galima būtų priimti kaip pramoginę, bet jokiu būdu ne rimtą.

Mielieji, rimtai, atsakingai ir kritiškai rinkimės astrologines naujienas!