Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Rytų kriptogramos

Apokrifai tai tekstai, kurie nebuvo atrinkti į oficialių svarbių tekstų kategoriją, todėl likę nuošalyje. Nepaisant to skaitant juos galima labiau suprasti Azijos tautų sąmonėje buvusius/esančius vaizdinius bei mąstymą apie, šiuo kartu, įtikėjimą dangumi, dangaus veikimą žmogaus gyvenime, jo ženklus, pagalbą sunkioje situacijoje, kosmogoniją, jėgas, kurias suteikia žmogaus tikėjimas savo didžia misija, kometos atsiradimą.

Šaltinis:
Rytų kriptogramos