Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Valandinė astrologija. Kas? Kaip?

Šiek tiek apie istoriją ir metodą

Pirminiai valandinės astrologijos pavadinimai buvo: graikų kalba - erotesis, arabų - masa’il, sanskrito - praśna , o vėlyvuosiuose angliškuose šaltiniuose aptinkami pavadinimai: klausimai (questions), apklausos (interrogations), procedūriniai klausimai, užduodami prieš nagrinėjant konsultacinį brėžinį (inquiries). Tik 17 amžiuje tuometinis garsiausias Anglijos astrologas Viljamas Lilis (William Lilly) pavadino ir išgarsino valandinę astrologiją dabar žinomu pavadinimu - valandinės astrologijos klausimai (horary astrology questions) - galiausiai sutrumpino į - valandinė astrologija (horary astrology).

Anksčiausiai valandinė astrologija, pagal išlikusius ir ištirtus rašytinius šaltinius, minima keliose ištraukose, priskiriamose Hermiui Trismegistui (I-mas a. pr. Kr.), Dorotėjo iš Sidono V-toje knygoje apie parenkamąją astrologiją ( I-as a.), Javanadžiatikoje (Yavanajataka: sanskr.: yavana 'graikai' + jātaka 'astrologinis gimimo horoskopo skaičiavimas' = 'graikiškas astrologinis gimimo horoskopo skaičiavimas') - pasak, mokslininko Deivido Pingrėjaus (David Pingree), 149-150 m. išverstame iš graikų kalbos į sanskrito kalbą veikale apie helenistinę astrologiją. Graikiškasis originalas neišlikęs, kuris galimai buvo parašytas ~120 metais. Taipogi rasti keli pavyzdžiai astrologo Zeno horoskopuose (V-as a.).

Valandinė astrologija yra vėlyviausiai susiformavusi astrologijos šaka. Pagrindinės astrologijos šakos: gimimo (natal), pasaulietinė (mundane), parenkamoji (electional) ir valandinė (horary) astrologijos. Tyrinėtojai mano, kad valandinė astrologija išsivystė pagrinde iš parenkamosios astrologijos, prieš konsultaciją sudaromų brėžinių, dar vadinamų minčių interpretacijomis, norint sužinoti, apie ką bus kalbama konsultacijos metu.
Kad valandinės astrologija įgautų savo dabartinę formą, taisykles, metodus ir atsiskirtų kaip atskira savarankiška astrologijos šaka prireikė laiko. VIII ir VIV amžiuose jau randami Teofilijaus iš Edesos, Masha'allah'o ir Sahl ibn Bishr'o šaltiniuose valandinės astrologijos teorijos ir brėžinių pavyzdžiai, kurie labiau atitiktų dabartiniais laikais praktikuojamą discipliną.

Klausėjas, turintis rimtą klausimą, jį kokia nors forma perduoda astrologui. Jis supratęs klausimą, pasižymi laiką (metus, mėnesį, dieną, valandą, minutes) ir savo buvimo vietą - tai simbolizuoja klausimo gimimo laiką, nes manoma, jog klausimas gimsta tada, kai pasiekia tą, kuriam jis yra skirtas. Pagal tą laiką ir vietą sudaro brėžinį, o tada šį analizuoja pagal nurodytą situaciją. Anksčiau klientai ateidavo pas astrologus konsultacijoms į namus ar į jų darbo vietas, dabar dažniausiai kontaktuojama nuotoliniu būdu.

Valandinės astrologijos klestėjimo periodas prasidėjo su lig Viduramžiais ir baigėsi Renesansui pasibaigus, tuomet ji buvo labiausiai praktikuojama astrologijos šaka. Šiame periode buvo parašytas reikšmingiausias valandinės astrologijos veikalas 1647 m. Viljamo Lilio „Krikščioniška astrologija“ (Christian astrology), pilnai išlikęs iki šių dienų, tebenaudojamas mokantis valandinę astrologiją, kuriame yra daugybė situacijų analizės pavyzdžių iš pačio Viljamo astrologinės praktikos.

Naujaisiais techninės revoliucijos laikais Europoje visos astrologijos šakos patyrė nuosmukį dėl žmogaus pasikeitusio tikėjimo technika, technokratija ir jomis grįsto progreso bei antropocentrinio savęs pozicionavimo gamtos atžvilgiu, todėl astrologinė tradicija silpnėjo ir menko.

Nuo vėlyvojo XIX a. ir Naujausių XX a. pradžios Europoje stebimas astrologijos atgimimas, naujų astrologijos pakraipų formavimasis. Moderniosios astrologijos susikūrimas, kuriai svarbią įtaką padarė teosofų, Naujojo amžiaus judėjimas (New Age movement), Alano Leo (Alan Leo), Karlo Gustavo Jungo (Carl Gustav Jung), Dano Rudhyaro (Dane Rudhyar), Marko Edmundo Džonso (Marc Edmund Jones) mintys ir darbai. XX a. prasidėjo ir tradicinės astrologijos (vadinasi ir tradicinės valandinės astrologijos) gaivinimas: senų metodų rekonstravimai, tyrimai ir taikymai.


Šaltiniai:

William Lilly Christian astrology
Chris Brennan Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune
https://en.wikipedia.org/wiki/Yavanajataka
https://www.wisdomlib.org/definition/jataka