Oi, dešinysis pelės mygtukas neveikia!

Žvaigždelei

Lietuvių poeto Jurgio Baltrušaičio eilės Žvaigždelei 1916 m.. iš Žemės laiptai/Kalnų takas.

Koks ryšys tarp lyrinio subjekto ir žvaigždelės?
Kokiomis aplinkybėmis jisai kreipiasi į ją?
Ką jinai jam reiškia?
Į kur žvaigždelė rodo kelią?

*